Renovatie Haastrechthal begonnen

Verleden week is dan eindelijk de broodnodige renovatie van de sporthal aan de Haastrechtstraat begonnen. De hal wordt voorzien van een nieuwe vloer, een nieuw plafond en LED verlichting. Ook de kleedkamers worden geheel gerenoveerd. Nieuw vloeren, tegel en stucwerk en ook het plafond wordt vernieuwd. Ook in de kleedkamers komt LED verlichting.

En voordat het netjes wordt is het eerst een zooitje.

Nieuwe sponsor – Nieuwe naam – Nieuw logo

Gisteren, dinsdag 6 juni 2017, hebben we een sponsorovereenkomst getekend met  organisatie ARBO Rotterdam. We zijn een verbintenis van 2 jaar met nog een optie voor twee jaar met elkaar aangegaan.

ARBO Rotterdam is binnen de Rotterdams sportwereld geen onbekende ze sponsoren namelijk Sparta, Excelsior, Feijenoord en tot voor kort de volleybal.

Zowel het stichtingsbestuur als de sponsor zijn blij met de verbintenis die gisteren gestart is en we hopen beide dit uit te gaan bouwen tot een mooie succesvolle samenwerking.

De nieuwe Hoofdsponsor van HARO Rotterdam is:

Nieuw naam voor de twee teams van HARO (De HS en de HA) wordt:

 ARBO Rotterdam Handbal

Nieuw logo:

Top Handbal in Rotterdam

Er zijn de afgelopen maanden in Rotterdam veel nieuwe initiatieven gestart op sportgebied en vooral op Rotterdam Zuid.

Specifiek op handbal gebied zijn er diverse ontwikkelingen rond het bestaande associatie model van HARO:

  • Het NHV zal naar verwachting met ingang van het seizoen 2019 – 2020 geen associaties meer toestaan voor tophandbal;
  • Er wordt op dit moment concreet gesproken over een licentiesysteem voor de top competities;
  • Delta Sport en EMM maken met ingang van het komende seizoen geen deel meer uit van de associatie HARO. Daardoor is Snelwiek nog de enige deelnemer in de associatie;
  • Enige maanden geleden is gestart met de eerste verkenningen voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan (MJB) voor HARO. Dat plan zal gericht zijn op tophandbal in Rotterdam.

Omdat in de gesprekken over het nieuwe MJB de organisatiestructuur als discussiepunt al aan de orde is geweest, Snelwiek nog de enige deelnemer is in de associatie en er voor het komende seizoen afspraken tussen HARO en Snelwiek moeten worden gemaakt is kortgeleden een bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van HARO en Snelwiek.
Daar is afgesproken om te gaan onderzoeken of een samensmelting van de organisaties van HARO en Snelwiek wenselijk is om de ambities voor het neerzetten van een stabiele organisatie voor tophandbal in Rotterdam te realiseren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de bovenstaande ontwikkelingen.

Zonder op de zaken vooruit te lopen kan gedacht worden aan een stichting Tophandbal Rotterdam onder de paraplu van de vereniging Snelwiek. Daarmee kan tophandbal in een bestuurlijk- en financieel onafhankelijk orgaan ondergebracht worden, maar dan wel onder de vereniging Snelwiek en niet als losstaande stichting.

Op korte termijn zullen een aantal werkgroepen van start gaan: organisatie, technische zaken, financiën, accommodatie, sponsoring/Marketing/PR.
Het is de bedoeling dat de werkgroepen uiterlijk eind september hun adviezen indienen. Vervolgens zal voor eind 2017 besluitvorming door HARO en Snelwiek moeten plaats vinden. Het eerste halfjaar 2018 zal dan, na positieve besluitvorming, in het teken staan van de inrichting van de nieuwe organisatie en medio 2018 moet de nieuwe organisatie een feit zijn.
De werkgroep organisatie zal zich overigens ook buigen over de toekomstige structuur van Handbalschool Rijnmond.

Wij zijn er van overtuigd dat tophandbal in Rotterdam haalbaar is. Daarvoor is wel een stabiele en vooral professionele organisatie nodig, een goede financiële basis en een ambitieuze omgeving.

Het komende seizoen zal als een overgangsjaar gelden. Enerzijds zal de structuur voor komend seizoen ongewijzigd zijn. Maar anderzijds werken we ergens naar toe en moeten er al werkafspraken gemaakt worden. Dat geldt voor de korte termijn vooral voor technische zaken. De afgelopen maanden is er al intensief samengewerkt op technisch gebied en dat zal simpelweg intensiever doorgetrokken worden. Michel Haak en Arjan Koster hebben inmiddels korte lijnen met elkaar.

Per saldo een ambitieuze missie. Hebben jullie vragen, opmerkingen, suggesties? Neem contact met ons op.

De stuurgroep: Paul Hoes, Esther Hilgers, Arjan Koster, Angelique Bierenbroodspot, Yvonne Vondeling, Eric Dingemanse, Michel Haak en Henk van Vliet (coördinator)